Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146:2022

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146:2022

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies two methods for evaluating the melting behaviour of semi-crystalline polymers.
a) Method A: Capillary tube
This method is based on the changes in shape of the polymer. It is applicable to all semi-crystalline polymers and their compounds.
NOTE 1   Method A can also be useful for the evaluation of the softening of non-crystalline solids.
b) Method B: Polarizing microscope
This method is based on changes in the optical properties of the polymer. It is applicable to polymers containing a birefringent crystalline phase. It might not be suitable for plastics compounds containing pigments and/or other additives which can interfere with the birefringence of the polymeric crystalline zone.
NOTE 2   Another method applicable to semi-crystalline polymers is described in ISO 11357-3.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01) Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146:2022

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2022)

Artikelnummer: STD-80034511

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-04-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 3146