Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3146:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies two methods for evaluating the melting behaviour of semi-crystalline polymers.
Melting temperatures determined by the different methods usually differ by several kelvins for the reasons explained in the introduction.
Method A: Capillary tube
This method is based on the changes in shape of the polymer. It is applicable to all semi-crystalline polymers and their compounds.
NOTE 1 Method A may also be useful for the evaluation of the softening of non-crystalline solids.
Method B: Polarizing microscope
This method is based on changes in the optical properties of the polymer. It is applicable to polymers containing a birefringent crystalline phase. It may not be suitable for plastics compounds containing pigments and/or other additives which could interfere with the birefringence of the polymeric crystalline zone.
NOTE 2 Another method applicable to semi-crystalline polymers is described in ISO 11357-3:1999, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization.

Ämnesområden

Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3146

Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi (ISO 3146:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)

Artikelnummer: STD-28385

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN ISO 3146 , SS-ISO 3146

Ersätts av: SS-EN ISO 3146:2022