Standard Svensk standard · SS-ISO 13267:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning (ISO 13267:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13267:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning (ISO 13267:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods of test for the resistance of the base of thermoplastics inspection chambers and manholes to external soil and ground-water pressure after installation.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13267:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning (ISO 13267:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -Thermoplastics inspection chamber and manhole bases -Test methods for buckling resistance (ISO 13267:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74334

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-03

Antal sidor: 20