Standard Svensk standard · SS-EN 17271:2019

Plast - Poly(vinylklorid) (PVC) baserade profiler - Bestämning av fläkstyrka hos folielaminerade profiler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17271:2019

Plast - Poly(vinylklorid) (PVC) baserade profiler - Bestämning av fläkstyrka hos folielaminerade profiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for determining the peel strength of poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles laminated with foils.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20) Övrigt (83.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17271:2019

Plast - Poly(vinylklorid) (PVC) baserade profiler - Bestämning av fläkstyrka hos folielaminerade profiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils

Artikelnummer: STD-80012720

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-07-04

Antal sidor: 24