Standard Svensk standard · SS-EN 13598-2:2020

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för nedstignings- och inspektionsbrunnar under trafiklast och vid stora läggningsdjup

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13598-2:2020

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för nedstignings- och inspektionsbrunnar under trafiklast och vid stora läggningsdjup
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the definitions and requirements for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) manholes and inspection chambers intended for non-pressure underground drainage and sewerage systems up to a maximum depth of 6 m from ground level to the invert of the manhole or inspection chamber.
This document covers manholes and inspection chambers, with bases having a flow channel, and their joints to the piping system.
Manholes and inspection chambers are intended to be used in pedestrian or vehicular traffic areas outside the building structure.
NOTE 1 The intended use in underground installation outside the building structure is reflected in the marking of products by the application area code "U".
NOTE 2 Products complying with this document can also be used in non-traffic areas.
NOTE 3 Products complying with this standard can be installed in underground applications without additional static calculation.
NOTE 4 Shallow chambers are specified in EN 13598-1 [1].
Manholes and inspection chambers complying with EN 13598-2 are made from a prescribed set of components that are manufactured from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP), polypropylene with mineral modifier (PP-MD) or polyethylene (PE) and assembled together.
NOTE 5 The complete manhole or inspection chamber assembly can also include items which are not covered by this document (for example near surface or surface components).
NOTE 6 Manholes and inspection chambers can be supplied with covers, frame covers and gratings complying with the relevant part of EN 124 [2].
Manholes and inspection chambers complying with EN 13598-2 may be used for storm-water systems.
Manhole and inspection chamber components can be manufactured by various methods e.g. extrusion, injection moulding, rotational moulding, low-pressure moulding or fabricated.
NOTE 7 Manholes and inspection chambers can be site assembled from different components, b ...

Ämnesområden

Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Plaströr (23.040.20) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13598-2:2020

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för nedstignings- och inspektionsbrunnar under trafiklast och vid stora läggningsdjup
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers

Artikelnummer: STD-80021911

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-05-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13598-2:2016