Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14758-2:2007

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppssystem i mark - PP-MD - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14758-2:2007

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppssystem i mark - PP-MD - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Technical Specification gives guidance for the assessment of conformity to be included in the manufacturer's quality plan as part of the quality system.
This Technical Specification includes:
a) requirements for materials, components, joints and assemblies given in EN 14758-1;
b) requirements for the manufacturer's quality system;
NOTE 1 It is recommended that the quality system conforms to EN ISO 9001 [1].
c) definitions and procedures to be applied if third party certification is involved.
NOTE 2 If third party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011 [2] or EN 45012 [3], as applicable.
This Technical Specification is applicable to piping systems made of polypropylene (PP-MD) intended to be used for
-- non-pressure underground drainage and sewerage outside building structures (application area code "U"), reflected in the marking of products by "U"; and
-- non-pressure underground drainage and sewerage for both buried in the ground within the building structure (application area code "D") and outside the building structure (application area code "U"), reflected in the marking of products by "UD".

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14758-2:2007

Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppssystem i mark - PP-MD - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifier(s) - (PP-MD) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

Artikelnummer: STD-61489

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-06

Antal sidor: 24

Ersätts av: SIS-CEN/TS 14758-2:2016