Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19892:2018

Plaströrssystem - Termoplaströr och rördelar för varmt och kallt vatten - Bestämning av motstånd mot tryckvariationer hos kopplingar (ISO 19892:2011)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 19892:2011 specifies a method for testing the resistance of joints to pressure cycling. It is applicable to piping systems based on thermoplastics pipes intended to be used in hot and cold water applications.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Termoplastmaterial (83.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of joints to pressure cycling (ISO 19892:2011)

Artikelnummer: STD-80007042

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12295