Standard Svensk standard · SS-EN 1515-2

Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 2: Klassificering av material för flänsar, skruvar och muttrar för PN-betecknade stålflänsar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard covers the classification of bolt materials combination with the flange material groups of steel flanges prEN 1092-1 (PN-designated). Bolt materials are listed in EN 1515-1, flange material groups are listed in prEN 1092-1.

Ämnesområden

Fästelement Allmänt Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel flanges, PN designated

Artikelnummer: STD-31731

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-14

Antal sidor: 20