Standardutveckling · SIS/TK 118

Rörledningsprodukter och ventiler

Rörledningsprodukter och ventiler används för att transportera och styra olika typer av fluider. De återfinns inom de flesta industrier och är ofta anpassade efter branschens specifika krav. Skilda tekniska specifikationer och säkerhetskrav kan skapa tekniska handelshinder för export och import. Brukare, tillverkare och myndigheter har därför ett uttalat behov av standarder med en bred förankring både nationellt och internationellt.

Kommittén för rörledningsprodukter och ventiler påverkar aktivt det tekniska innehållet i standarder och kopplingen till relevanta Europeiska direktiv inom tryck- och byggområdet. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk kvalitet och underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standarderna omfattar produkter
som ingår i komplexa rörledningssystem, där det ställs krav på att alla delar är kompatibla och går att använda tillsammans.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 37 standarder
EN 15714-5, Industriventiler - Ställdon - Del 5: Pneumatiska linjära ställdon för industriella ventiler - Grundläggande krav
EN ISO 7369, Rörsystem - Metallslang och deras anslutningar - Terminologi
EN ISO 21809-3:2016/A1, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 3: Beläggningar för förband - Tillägg 1
EN ISO 19879, Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar
EN ISO 22109, Industriventiler - Växellåda för ventiler
EN ISO 3183, Petroleum och naturgasindustrier - Stålrör för rörledningssystem (ISO 3183:2018)
EN ISO 16138:2006/A1, Industriventiler - Membranventiler av termoplast - Tillägg 1 (ISO 16138:20016/A1:2018)
EN ISO 21787:2006/A1, Industriventiler - Kägelventiler av termoplast - Tillägg 1
EN ISO 16139:2006/A1, Industriventiler - Kilslidsventiler av termoplast - Tillägg 1 (ISO 16139:2006/A1:2018)
EN ISO 16137:2006/A1, Industriventiler - Backventiler av termoplast - Tillägg 1
EN ISO 16136:2006/A1, Industriventiler - Vridspjällsventiler av termoplast - Tillägg 1
EN ISO 16135:2006/A1, Industriventiler - Kulventiler av termoplast - Tillägg 1
EN 15714-3, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Manöverdon - Del 3: Pneumatiska delvarviga manöverdon - Grundläggande krav
ISO 21052, Restrained joint system for Ductile Iron Pipe - Length Calculations of Restrained Pipes and Fittings
EN 16767, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Backventiler av stål eller gjutjärn
ISO 21051, Construction and installation of ductile iron pipeline system
ISO 21053, Life cycle analysis and recycling of ductile iron pipes for water applications
EN 1591-2, Rörflänsar - Flänsförband - Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning - Del 2: Packningsparametrar
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 3: Tolerances, dimensions and sectional properties
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 2: Technical delivery conditions
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 1: General
ISO 7005-2, Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges
ISO 21799, External corrosion protection system for Ductile Iron Pipes and Fittings
EN 17070, Industriventiler - Minimikrav prestanda
EN , Welded fittings for the food and chemical industries -Tees, bends and reducers for welding
ISO 15848-2, Rörledningsarmatur - Mätning, provning och metoder för bestämning av lämplighet mot flyktiga utsläpp - Del 2: Tillverkningskontroll för ventiler
ISO 15848-1, Rörledningsarmatur - Mätning, provning och metoder för bestämning av lämplighet mot flyktiga utsläpp - Del 1: Klassifikationssystem och godkännandeprocedurer för typprovning av ventiler
EN ISO 4126-11, Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 11: Funktionsprovning
ISO 21809-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 2: Enskiktsbeläggning av påsmält epoxy
EN 10358, Olegerade rördelar av stål - Pressrördelar för olegerade stålrör
EN ISO 1179-2:2008/A1, Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 2: Ändstycken för hög belastning (S) och för låg belastning (L) och tätningar av gummi (typ E) - Tillägg 1
ISO 10380, Rörledningar - Korrugerad metallslang med anslutningar
EN 10253-4, Svetsrördelar - Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav
EN 10253-2, Svetsrördelar - Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
EN 10255, Stålrör - Olegerade stålrör för svetsning, gängning och andra fogningsmetoder - Tekniska leveransbestämmelser
EN 10352:2012, Rostfria rördelar - Pressrördelar för metalliska rör
EN 10344, Rördelar av aducerjärn med tryckändar för stålrör
Visa fler Visa färre
Utgivet 232 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 118/AG 01, Revidering av SS 741
Deltagare 18 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Somas Ventiler, Säffle
Ahlsell Sverige AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
CCI Valve Technology AB, Säffle
Dahl Sverige AB, Malmö
Densiq AB, Västra Frölunda
Energiforsk AB, Stockholm
Halltorp Rördelar AB, Kalmar
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Nordic Flanges AB, Själevad
Nordic Flanges AB, Stockholm
Nords International AB, Molkom
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
SSAB EMEA AB, Virsbo
SSG Standard Solutions Group AB, Sundsvall
TT Gaskets Sweden AB, Uppsala
Tubman AB, Gustavsberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 342, Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 69, Industrial valves
CEN/TC 74, Flanges and their joints
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Rörledningskomponenter och rörledningar Ventiler Rör Allmänt Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) Rör av järn och stål Rördelar av metall Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar Slangar och slangledningar Packningar för rörledningar och slangledningar Övriga rörledningskomponenter Ventiler Allmänt Kägelventiler Kulventiler Slidventiler Tryckregulatorer Backventiler Övriga ventiler