Standardutveckling · SIS/TK 118

Rörledningsprodukter och ventiler

Rörledningsprodukter och ventiler används för att transportera och styra olika typer av fluider. De återfinns inom de flesta industrier och är ofta anpassade efter branschens specifika krav. Skilda tekniska specifikationer och säkerhetskrav kan skapa tekniska handelshinder för export och import. Brukare, tillverkare och myndigheter har därför ett uttalat behov av standarder med en bred förankring både nationellt och internationellt.

Kommittén för rörledningsprodukter och ventiler påverkar aktivt det tekniska innehållet i standarder och kopplingen till relevanta Europeiska direktiv inom tryck- och byggområdet. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk kvalitet och underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standarderna omfattar produkter som ingår i komplexa rörledningssystem, där det ställs krav på att alla delar är kompatibla och går att använda tillsammans.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
EN 10344, Rördelar av aducerjärn med tryckändar för stålrör
EN 10352:2012, Rostfria rördelar - Pressrördelar för metalliska rör
EN 10255, Stålrör - Olegerade stålrör för svetsning, gängning och andra fogningsmetoder - Tekniska leveransbestämmelser
EN 10253-2, Svetsrördelar - Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
EN 10253-4, Svetsrördelar - Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav
EN 10358, Olegerade rördelar av stål - Pressrördelar för olegerade stålrör
ISO 21809-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 2: Enskiktsbeläggning av påsmält epoxy
EN , Welded fittings for the food and chemical industries -Tees, bends and reducers for welding
ISO 21799, External corrosion protection system for Ductile Iron Pipes and Fittings
ISO 21051, Construction and installation of ductile iron pipeline system
EN 12569, Industriventiler - Ventiler för kemisk och petrokemisk processindustri - Krav och provning
ISO 21052, Restrained joint system for Ductile Iron Pipe - Length Calculations of Restrained Pipes and Fittings
EN 15714-3, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Manöverdon - Del 3: Pneumatiska delvarviga manöverdon - Grundläggande krav
EN 14772, Flänsar och deras förband - Kontroll och provning för kvalitetssäkring av packningar enligt standarder i serierna EN 1514 och EN 12560
EN 13555, Rörflänsar och deras förband - Packningsparametrar och provningsprocedurer tillämpliga på konstruktionsregler för cirkulära packningar till flänsanslutningar
EN 1514-2:2014/A1:2020, Rörflänsar och packningar - Mått för packningar för PN-betecknade flänsar - Del 2: Spirallindade packningar för stålflänsar
EN 1515-4, Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under Direktivet för Tryckbärande Anordningar 97/23/EC
EN ISO 19879, Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar
EN 15714-5, Industriventiler - Ställdon - Del 5: Pneumatiska linjära ställdon för industriella ventiler - Grundläggande krav
EN ISO 4126-3, Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2020)
EN 12516-2:2014/A1:2019, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål
EN 593, Rörledningsarmatur - Industriventiler - Vridspjällsventiler av metalliska material
EN 10374, Welded fittings for the food and chemical industries - Tees, bends and reducers for welding
EN 14917, Expansionsbälgar av metalliska material för tryckbärande anordningar
EN ISO 8233, Rörledningsarmatur - Ventiler av plast - Vridmoment - Provningsmetod
EN 558, Rörledningsarmatur - Bygglängder för raka ventiler och vinkelventiler av metalliska material för flänsade rörledningssystem - PN- och Klass-betecknade ventiler
Visa fler Visa färre
Utgivet 239 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 118/AG 01, Revidering av SS 741
Deltagare 23 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB Somas Ventiler, Säffle
Ahlsell Sverige AB, Malmö
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Sundsvall
BVT Sweden AB, KARLSTAD
CCI Valve Technology AB, SÄFFLE
Collinder Märksystem AB, LOMMA
Dahl Sverige AB, MALMÖ
Densiq AB, Västra Frölunda
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Halltorp Rördelar AB, KALMAR
IMI Hydronic Engineering AB, LJUNG
Metsä Board Sverige AB, Husum
Nordic Flanges AB, STOCKHOLM
Nordic Flanges AB, SJÄLEVAD
Nordisk Rörmärkning AB, ÄLVÄNGEN
Nords International AB Molkom Works, MOLKOM
OSTP Sweden AB, ÖRNSKÖLDSVIK
SSAB EMEA AB, VIRSBO
SSG Standard Solutions Group AB, SUNDSVALL
TT Gaskets Sweden AB, Uppsala
Tubman AB, Gustavsberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 342, Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
CEN/TC 459, ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 10/WG 3, Fittings
CEN/TC 69, Industrial valves
CEN/TC 69/WG 1, Basic standards
CEN/TC 69/WG 10, Safety devices against excessive pressure
CEN/TC 69/WG 12, Valves for the process industry
CEN/TC 69/WG 4, Butterfly valves
CEN/TC 74, Flanges and their joints
CEN/TC 74/WG 2, Steel flanges
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Ventiler (23.060) Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09) Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Slangar och slangledningar (23.040.70) Packningar för rörledningar och slangledningar (23.040.80) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Ventiler Allmänt (23.060.01) Kägelventiler (23.060.10) Kulventiler (23.060.20) Slidventiler (23.060.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Backventiler (23.060.50) Övriga ventiler (23.060.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide
Nypublicerad - SS 741:2017

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se