Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4126-2:2019

Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 2: Sprängbleck (ISO 4126-2:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for bursting disc safety devices. It includes the requirements for the design, manufacture, inspection, testing, certification, marking, and packaging.

Ämnesområden

Skydd mot stötchock (13.240) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2018)

Artikelnummer: STD-80010531

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-19

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 4126-2/AC:2004 , SS-EN ISO 4126-2