Standard Svensk standard · SS-EN 12560-1

Rörflänsar - Packningar för klassbetecknade flänsar - Del 1: Icke-metalliska plana packningar med eller utan mellanlägg

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions, types, designation and marking of non-metallic flat gaskets, with or without insertion, for use with flanges in accordance with prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 and prEN 1759-4:1994, for Class designations Class 150, Class 300, Class 600 and Class 900 for nominal sizes DN 15 to DN 600. NOTE Dimensions of other types of gaskets for use with flanges complying with prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 and prEN 1759-4:1997 are given in prEN 12560-2:2000, prEN 12560-3:2000, prEN 12560-4:2000 and prEN 12560-5:2000, prEN 12560-6:2000 and prEN 12560-7:2000.

Ämnesområden

Packningar för rörledningar och slangledningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

Artikelnummer: STD-29583

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-01-19

Antal sidor: 18