Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8659:2020

Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod (ISO 8659:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8659:2020

Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod (ISO 8659:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the endurance test necessary to confirm the ability of hand-operated plastics valves to withstand prolonged use, with repeated opening and closure. It does not specify the ability of valves to withstand adverse conditions, in particular those of chemically aggressive fluid media and/or environments, or excessive fluid velocities and cavitation.
NOTE Concerning the chemical aggression of the materials, a classification table is reported in ISO/TR 10358[1].
This document includes values of the parameters necessary for the proper performance of the endurance test, with the reservation that the parameters are different in particular product standards (see 5.1).

Ämnesområden

Ventiler Allmänt (23.060.01) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8659:2020

Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod (ISO 8659:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Thermoplastics valves - Fatigue strength - Test method (ISO 8659:2020)

Artikelnummer: STD-80021706

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-28

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 28659