Standard Svensk standard · SS-ISO 3857-1:2016

Tryckluftsteknik - Kompressorer, tryckluftsteknik och tryckluftsmaskiner - Terminologi - Del 1: Allmänt (ISO 3857-1:1977, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard constitutes the first part of a vocabulary relating to compressors, pneumatic tools and machines. lt deals with basic concepts, Symbols and units. Part II deals with compressors. Part llll) deals with pneumatic tools and machines.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) 'Produktionsteknik (01.040.25) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Tryckluftsverktyg (25.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel: Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 1: General (ISO 3857-1:1977, IDT)

Artikelnummer: STD-8022338

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-08

Antal sidor: 20