Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2008

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies methods for the measurement, determination and declaration of the noise emission from portable and stationary compressors and vacuum pumps. It prescribes the mounting, loading and working conditions under which measurements are to be made, and includes measurement or determination of the noise emission expressed as the sound power level under specified load conditions, the emission sound pressure level at the work station under specified load conditions.

Ämnesområden

Kompressorer (14.360) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Vakuumteknik (23.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)

Artikelnummer: STD-66973

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-08-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 2151:2004/AC:2006 , SS-EN ISO 2151:2004