Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2004/AC:2006

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 2151:2008

Ämnesområden

Kompressorer (14.360) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Vakuumteknik (23.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004)

Artikelnummer: STD-46359

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-11

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN ISO 2151:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 2151:2008