Standardutveckling · SIS/TK 246

Handhållna maskiner

Inom industrin används en mängd maskiner som manövreras med händerna och som vid oförsiktig eller felaktig användning kan orsaka allvarlig skada. Genom att delta i internationellt och europeiskt standardiseringsarbete vill kommittén bidra till att produkter som sätts på marknaden är säkra att använda, att möjliggöra jämförelse mellan produkters prestanda samt att undanröja tekniska handelshinder.

Kommittén för handhållna maskiner ansvarar för standardiseringen inom området handhållna maskiner i Sverige. Kommittén arbetar för att utarbeta enhetliga metoder för att prova verktyg och utarbeta enhetliga säkerhetskrav för pneumatiska maskiner. Kommittén är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker riskbedömning och säkerhetskrav, prestandabestämningar, gränssnitt mellan maskin och verktyg och terminologi. De svenska insatserna på internationell nivå konkretiseras genom framläggande av förslag till internationella och europeiska standarder som tar hänsyn till svenska villkor, och ett aktivt deltagande i det internationella arbetet inom området för att stödja de svenska förslagen och företräda svenska synpunkter i övriga frågor, samt omsättning av uppnådda internationella resultat till svensk standard och implementering av europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 14 standarder
ISO 2236, Skruvningsverktyg - Stång- och rörhylsnycklar - Största utvändiga mått på huvud
ISO 1174-2, Skruvningsverktyg - Fyrkanttappar och fyrkanthål - Del 2: Fyrkanttappar och fyrkanthål för krafthylsgrepp
ISO 8573-2, Tryckluft - Del 2: Analysmetod för bestämning av oljeinnehåll
CEN/TC 232 N 195, Compressor Performance Measurement including Part-Load Cycle Losses
ISO 22484, Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages
ISO 1711-1:2016/Amd 1, Skruvningsverktyg - Tekniska specifikationer - Del 1: Nycklar och handhylsgrep - Tillägg 1
ISO 1711-2:2016/Amd 1, Skruvningsverktyg - Tekniska specifikationer - Del 2: Maskinhylsgrepp- Tillägg 1
ISO 8976, Tänger - Glidledstänger med flera lägen (så kallade polygriptänger) - Mått och provningsvärden
ISO 11011-1, Tryckluft - Energieffektivisering - Del 1: Bedömning
EN ISO 11148-13, Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner - Säkerhetskrav - Del 13:Spikningsverktyg
ISO 11148-13, Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner - Säkerhetskrav - Del 13:Spikningsverktyg
ISO 17104, Handhållna skruv- och mutterdragare - Hydrauliska impulsmaskiner- Provningsmetod
ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav
ISO 4376, Cycle Energy Requirement — Acceptance Test
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Momento, Flen
Atlas Copco Compressor AB, STOCKHOLM
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Fambra AB, Alingsås
IF Metall, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Xylem Water Solutions Global Services AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools, machines and equipment
ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
ISO/TC 118/SC 3, Pneumatic tools and machines
ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools
ISO/TC 118/SC 3/WG 4, Tightening of threaded fasteners
ISO/TC 118/SC 3/WG 7, Safety of fastener driving tools
ISO/TC 118/SC 4, Compressed air treatment technology
ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
ISO/TC 118/SC 6/WG 1, Performance specifications
ISO/TC 118/SC 6/WG 2, Safety
ISO/TC 118/SC 6/WG 4, Energy management
ISO/TC 29/SC 10, Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers
CEN/TC 213, Cartridge operated hand-held tools - Safety
CEN/TC 213/WG 1, Cartridge Operated Fixing and Hard Marking tools
CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems
CEN/TC 255, Hand-held, non-electric power tools - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Handhållna maskiner, ej eldrivna (14.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Införlivande av SIS/TK 276 Monteringsverktyg i SIS/TK 246 Handhållna maskiner

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Berggren
Projektledare
sara.berggren@sis.se

Caroline Ssemmango
Projektkoordinator
caroline.ssemmango@sis.se