Standardutveckling · SIS/TK 246

Handhållna maskiner

I det dagliga arbetet inom industrin används en mängd olika maskiner som manuvreras med händerna. För att undvika skador och för att kunna jämföra produkternas prestanda arbetar den svenska kommittén med att påverka och medverka i internationellt och europiskt standardiseringsarbete för handhållna maskiner.

Kommittén för handhållna maskiner ansvarar för standardiseringen inom området handhållna maskiner i Sverige. Kommittén arbetar för att utarbeta enhetliga metoder för att prova verktyg och utarbeta enhetliga säkerhetskrav för pneumatiska maskiner. Kommittén är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker riskbedömning och säkerhetskrav, prestandabestämningar, gränssnitt mellan maskin och verktyg och terminologi. De svenska insatserna på internationell nivå konkretiseras genom framläggande av förslag till internationella och europeiska standarder som tar hänsyn till svenska villkor, och ett aktivt deltagande i det internationella arbetet inom området för att stödja de svenska förslagen och företräda svenska synpunkter i övriga frågor, samt omsättning av uppnådda internationella resultat till svensk standard och implementering av europeiska standarder.

Standardisering som fokuserar på vibrationer i handhållna maskiner sköts av SIS/TK 109.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Utgivet 17 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Industrifacket Metall, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 118, Compressors, pneumatic tools and pneumatic machines
ISO/TC 118/SC 1, Process compressors
ISO/TC 118/SC 1/WG 1, Thermodynamic properties of gases
ISO/TC 118/SC 3, Pneumatic tools and machines
ISO/TC 118/SC 3/WG 4, Tightening of threaded fasteners
ISO/TC 118/SC 4, Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment
ISO/TC 118/SC 4/WG 1, Test methods
ISO/TC 118/SC 6, Air compressors and compressed air systems
CEN/TC 232, Compressors, vacuum pumps and their systems
CEN/TC 255, Hand-held, non-electric power tools - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Handhållna maskiner, ej eldrivna