Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6789-1:2017

Skruvningsvertyg - Momentverktyg - Del 1: Krav och metoder för typprovning och acceptanskontroll: Minimikrav på intyg om överensstämmelse (ISO 6789-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6789-1:2017

Skruvningsvertyg - Momentverktyg - Del 1: Krav och metoder för typprovning och acceptanskontroll: Minimikrav på intyg om överensstämmelse (ISO 6789-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6789-1:2017 specifies the conformance testing and marking requirements for hand torque tools used for controlled tightening of screws and nuts. It also specifies the minimum requirements for declaration of conformance for hand torque tools.
ISO 6789-1:2017 applies to hand torque tools which are classified as indicating torque tools (Type I) and setting torque tools (Type II).
NOTE Hand torque tools covered by this document are those identified in ISO 1703:2005 by reference numbers 6 1 00 11 0, 6 1 00 11 1 and 6 1 00 12 0, 6 1 00 12 1 and 6 1 00 14 0, 6 1 00 15 0. ISO 1703 is currently under revision. In the next edition, torque tools will be moved to an own clause, and with this change the reference numbers will also change and additional reference numbers will be added.
ISO 6789-1:2017 does not specify requirements of calibration certificates for hand torque tools. These are described in ISO 6789-2.

Ämnesområden

Monteringsverktyg (25.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6789-1:2017

Skruvningsvertyg - Momentverktyg - Del 1: Krav och metoder för typprovning och acceptanskontroll: Minimikrav på intyg om överensstämmelse (ISO 6789-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna maskiner och kompressorer, SIS/TK 246

Internationell titel: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)

Artikelnummer: STD-8025496

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-16

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 6789