Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11148-13:2018

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner - Säkerhetskrav - Del 13:Spikningsverktyg (ISO 11148-13:2017)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger säkerhetskraven för handhållna icke-elektriskt drivna verktyg (härefter kallade ”spikningsverktyg”) som är avsedda för indrivning av fästelement (se bilaga B) för att bilda en mekanisk förbindning eller hopfästning av arbetsstycken av exempelvis trä och träbaserade material, plastmaterial, fibermaterial (löst eller komprimerat), cementbaserade material, metaller och kombinationer av dessa material. Spikningsverktyg kan drivas med tryckluft eller förbränningsgas (som kan antändas av ett batteri eller en ackumulator) där energin överförs till fästelementet via en förmedlande komponent som inte lämnar verktyget.
Dessa verktyg är avsedda att användas av en person som håller verktygen i handen eller händerna, med eller utan upphängningsanordning i form av t ex ett balansblock.
Detta dokument är tillämpbart på spikningsverktyg där energin överförs till ett i verktyget lagrat fästelement i syfte att driva in detta i ett arbetsstycke.
Detta dokument är inte tillämpbart på spikningsverktyg där energin kommer från krutladdningar, hydraulik eller någon form av elektrisk energikälla.
Detta dokument behandlar inte speciella krav eller modifieringar av motordrivna verktyg i syfte att montera dem i en fixtur.
Detta dokument behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och händelser som kan beröra spikningsverktyg när de används på avsett sätt och under förhållanden med felaktig användning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse, med undantag för användning av motordrivna verktyg i potentiellt explosiva atmosfärer.
ANM. ISO 80079–36 innehåller krav på icke-elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer.

Ämnesområden

Handhållna maskiner, ej eldrivna (14.160) Tryckluftsverktyg (25.140.10) Övrigt (25.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bult- och spikpistoler, SIS/TK 249

Internationell titel: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools (ISO 11148-13:2017)

Artikelnummer: STD-80010737

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-06

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN ISO 11148-13:2018

Ersätter: SS-EN 792-13+A1:2008