Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11148-13:2018

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools (ISO 11148-13:2017)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11148-13:2018

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools (ISO 11148-13:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger säkerhetskraven för handhållna icke-elektriskt drivna verktyg (härefter kallade ”spikningsverktyg”) som är avsedda för indrivning av fästelement (se bilaga B) för att bilda en mekanisk förbindning eller hopfästning av arbetsstycken av exempelvis trä och träbaserade material, plastmaterial, fibermaterial (löst eller komprimerat), cementbaserade material, metaller och kombinationer av dessa material. Spikningsverktyg kan drivas med tryckluft eller förbränningsgas (som kan antändas av ett batteri eller en ackumulator) där energin överförs till fästelementet via en förmedlande komponent som inte lämnar verktyget.
Dessa verktyg är avsedda att användas av en person som håller verktygen i handen eller händerna, med eller utan upphängningsanordning i form av t ex ett balansblock.
Detta dokument är tillämpbart på spikningsverktyg där energin överförs till ett i verktyget lagrat fästelement i syfte att driva in detta i ett arbetsstycke.
Detta dokument är inte tillämpbart på spikningsverktyg där energin kommer från krutladdningar, hydraulik eller någon form av elektrisk energikälla.
Detta dokument behandlar inte speciella krav eller modifieringar av motordrivna verktyg i syfte att montera dem i en fixtur.
Detta dokument behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och händelser som kan beröra spikningsverktyg när de används på avsett sätt och under förhållanden med felaktig användning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse, med undantag för användning av motordrivna verktyg i potentiellt explosiva atmosfärer.
ANM. ISO 80079–36 innehåller krav på icke-elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer.

Subjects

Hand-held, non-electric power tools (14.160) Pneumatic tools (25.140.10) Other (25.140.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11148-13:2018

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools (ISO 11148-13:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80010737

Edition: 1

Approved: 12/6/2018

No of pages: 60

Also available in: SS-EN ISO 11148-13:2018

Replaces: SS-EN 792-13+A1:2008