Standard Svensk standard · SS 1949

Kompressorer - Stationära luftkompressorer - Regler för säkerhet och användning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 1949

Kompressorer - Stationära luftkompressorer - Regler för säkerhet och användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard fastställs regler för säker konstruktion, tillverkning, installation och drift av stationärra samt slädramsmonterade luftkompresser för allmänt bruk. Krav anges för att reducera kompressorolyckor till ett minimum och allmän säkerhetspraxis inom området beskrivs. Tänkbara risker förknippade med kompressorer anges och beskrivs under följande rubriker i avsnitt 6: a) otillfredsställande smörjning; b) felaktig kylning; c) mekaniska fel; d) personskador; e) bullerexponering; f) bränder och explosioner i trycksystemet; g) vevhusexplosioner; h) felaktig installation, drift eller underhåll. Denna standard omfattar inte drivmaskinerna, som behandlas i andra internationella standarder. Denna standard förutsätter att kompressorns komponenter är konstruerade i enlighet med erkänd god sedvänja och tillämpliga nationella standarder.

Ämnesområden

Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 1949

Kompressorer - Stationära luftkompressorer - Regler för säkerhet och användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Handhållna maskiner, SIS/TK 246

Internationell titel: Stationary air compressors - Safety rules and code of practice

Artikelnummer: STD-4895

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-06-25

Antal sidor: 43