Standard Svensk standard · SS-ISO 8662-11

Handhållna maskiner - Mätning av vibrationer i handtag - Del 11: Spikningsverktyg

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 8662-11/Amd 1
Omfattning
Denna internationella standard ISO 8662 anger en laboratoriemetod för mätning av vibrationer i form av enstaka händelser i handtag hos handhållna spikningsverktyg där en enstaka händelse består av en stöt eller en serie av stötar med ett intervall som inte är längre än 0,2 s.Det är en metod för typprovning för att bestämma storleken hos vibrationer i handtaget,när maskinen arbetar under angiven belastning.
ANM Spikningsverktyg kallas även för häftmaskiner och spikpistoler.
Denna del av ISO 8662 gäller för spikningsverktyg,som drivs med tryckluft,hydrauliskt tryck, inbyggda explosionsmotorer eller med fjäderkraft.Häft-och spikpistoler kan aktiveras genom en enstaka aktivering, aktivering vid kontakt eller genom kontinuerlig aktivering.
Denna del av ISO 8662 gäller för fästelement som spik, klammer, stift, korrugerade fästbleck,skruvar som slås in,kabelklämmor och skruvfästen.
Avsikten är att resultaten skall kunna användas för att jämföra olika maskiner eller olika modeller av samma maskintyp.

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Handverktyg Allmänt (25.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bult- och spikpistoler, SIS/TK 249

Internationell titel: Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 11: Fastener driving tools (nailers)

Artikelnummer: STD-25430

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-06

Antal sidor: 29