Standard Svensk standard · SS-EN 12786:2013

Vibration och stöt - Maskinsäkerhet - Regler för utformning av vibrationsavsnitt i säkerhetsstandarder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives guidance for the writers of harmonized type-C machinery safety standards on how to deal with vibration where hand-transmitted vibration and/or whole-body vibration is identified as a significant hazard. This European Standard also gives guidance on how to deal with the requirement for declaration of the vibration emission of portable hand-held and/or hand-guided machinery and for mobile machinery. This European Standard supplements EN ISO 12100.

Ämnesområden

Standardisering Allmänna regler (01.120) Maskinsäkerhet (13.110) Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Safety of machinery - Rules for the drafting of the vibration clauses of safety standards

Artikelnummer: STD-89098

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-02-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12786