Standardutveckling · SIS/TK 111

Vibration och stöt

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människa och känslig apparatur. SIS/TK 111 - Vibration och stöt ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor.

Det svenska nationella standardiseringsarbetet bedrivs i Vibration och stöt - SIS/TK 111. Kommittén ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor. Hit hör även övervakning av tillståndet på maskiner och byggnader utsatta för vibrationer.

Kommittén består av tre arbetsgrupper: AG 1 – Människans påverkan av vibrationer, AG 2 – Maskiners påverkan av vibrationer samt AG 3 – Byggnaders påverkan av vibrationer.

Människans påverkan av vibrationer – AG 1

Arbetsgruppen behandlar bl.a. metoder för utvärdering av helkroppsvibrationers inverkan på människan, ofta via fordonssitsar. Även mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen hanteras.

Maskiners påverkan av vibrationer – AG 2

Standarderna är ett hjälpmedel vid övervakning av t.ex. generatorer och turbiner så att de inte går varma, går ojämnt eller utsätts för onormal förslitning. Dessa standarder handlar mycket om signalbehandling, analys av dynamiska förlopp, transduktorer och kalibrering. Kommittén behöver fler experter som har kunskap inom dessa områden och här är det särskilt välkommet med kunskap gällande balansering av maskiner och hur man dämpar vibrationer.

Byggnaders påverkan av vibrationer – AG 3

Den svenska standarden SS 4604866 - Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader är ständigt aktuell då sprängningsarbete ofta orsakar vibrationer som påverkar angränsande byggnader och anläggningar. I Stockholm påverkar just nu sprängningar för Citybanan en mängd olika byggnader och anläggningar varav många är kulturhistoriska hus och kyrkor med extra känsliga material och ytskikt.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 27 standarder
ISO 19665, Calibration of conditioning amplifiers for dynamic application
ISO 16063-34, Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 34: Testing of sensitivity at fixed temperatures
EN 1032:1996/A1:1998, Vibration och stöt - Provning av flyttbara maskiner för bestämning av vibrationsvärden
ISO 10326-2, Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 2: Application of railway vehicles
ISO 13091-1:2001/Amd 2, Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 2
ISO 13091-2, Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 2: Analys och tolkning av mätningar i fingertopparna
ISO 10819:2013/Amd 2, Vibration och stöt - Hand-armvibrationer - Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan
ISO/TR 10687, Mechanical vibration - Description and determination of seated postures with reference to whole-body vibration
ISO 14839-5, Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings
ISO 8041-2, Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters
ISO/TR 14837-34, Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 34: Characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation
ISO 14830-1, Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Tribology-based monitoring and diagnostics - Part 1: General guidelines
ISO 18436-1, Vibration och stöt - Tillståndskontroll och diagnos av maskiner - Krav på kvalificering och bedömning av personal - Del 1: Krav på bedömningsorgan och bedömningsprocessen
ISO 7626-5, Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure
, Guidance on databases for human vibration
ISO 20816-9, Mekanisk vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 9: Växlar
ISO 16079-2, Condition monitoring and diagnostics of wind turbines - Part 2: Monitoring the drive train
ISO , Possible development of a document on Uncertainty of vibration quantities (Resolution 2/2016) - Call for experts and project leader
ISO 13373-4, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 4: Diagnostic techniques for steam turbines
ISO 10816-8:2014/Amd 1, Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 8: Riktlinjer för vibrationer i kolvkompressor system - Amendment 1
ISO 19283, Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units
ISO 19470, Laboratory evaluation of marine seat shock isolation
ISO 13373-5, Vibration och stöt - Tillståndsövervakning och diagnos av maskiner - Tillståndsövervakning med hjälp av vibrationer - Del 5:
ISO/TR 18570, Mechanical Vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration-Supplementary method for assessing risk of vascular injury
ISO 10816-5, Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 5: Vattenturbinaggregat (>1 MW) i vatten- och pumpkraftverk
CEN/TR 15172-2:2005, Vibration och stöt - Helkroppsvibrationer - Riktlinjer för minskning av vibrationsrisker - Del 2: Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen
CEN/TR 15172-1:2005, Vibration och stöt - Helkroppsvibrationer - Riktlinjer för minskning av vibrationsrisker - Del 1: Tekniska åtgärder vid konstruktion av maskin
Visa fler Visa färre
Utgivet 74 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer
Deltagare 8 företag och organisationer
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
RISE IVF AB, Mölndal
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
ÅF-Infrastruktur AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring
ISO/TC 108/SC 2, Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures
ISO/TC 108/SC 2/JWG 1, Joint TC 108/SC 2-IEC/TC 4 WG: Vibration of hydraulic machine sets
ISO/TC 108/SC 2/WG 1, Rotordynamics and vibration of machines
ISO/TC 108/SC 2/WG 10, Basic techniques for vibration diagnostics
ISO/TC 108/SC 2/WG 11, Joint between ISO/TC 108/SC 2, ISO/TC 118/SC 1 and ISO/TC 118/SC 6: Vibration in reciprocating compressor systems
ISO/TC 108/SC 2/WG 31, Balancing
ISO/TC 108/SC 2/WG 8, round-borne noise and vibration from rail systems
ISO/TC 108/SC 4, Human exposure to mechanical vibration and shock
ISO/TC 108/SC 4/WG 3, Hand transmitted vibration
ISO/TC 108/SC 5, Condition monitoring and diagnostics of machine systems
ISO/TC 108/SC 5/WG 15, Ultra sound
ISO/TC 108/SC 5/WG 16, Condition monitoring and diagnostics of wind turbines
ISO/TC 108/SC 5/WG 17, Condition monitoring and diagnostics applications
ISO/TC 108/SC 5/WG 18, Condition monitoring management
ISO/TC 108/SC 5/WG 5, Prognostics
ISO/TC 108/SC 5/WG 6, Formats and methods for communicating, presenting and displaying
ISO/TC 108/SC 5/WG 7, Training and accreditation in the field of condition monitoring and diagnostics
ISO/TC 108/SC 5/WG 8, Condition monitoring and diagnostics of machines
ISO/TC 108/WG 31, Human response to vibration - Measuring instrumentation
ISO/TC 108/WG 33, Human response to vibration - Measuring instrumentation
ISO/TC 108/WG 36, Calibration of vibration and shock transducers
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
CEN/TC 231/WG 10, Revision of EN 12768:1999
CEN/TC 231/WG 2, Hand-arm vibration
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Vibrationer