Standardutveckling · SIS/TK 111

Vibration och stöt

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människa och känslig apparatur. SIS/TK 111 - Vibration och stöt ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor.

Det svenska nationella standardiseringsarbetet bedrivs i Vibration och stöt - SIS/TK 111. Kommittén ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor. Hit hör även övervakning av tillståndet på maskiner och byggnader utsatta för vibrationer.

Kommittén består av tre arbetsgrupper: AG 1 – Människans påverkan av vibrationer, AG 2 – Maskiners påverkan av vibrationer samt AG 3 – Byggnaders påverkan av vibrationer.

Människans påverkan av vibrationer – AG 1

Arbetsgruppen behandlar bl.a. metoder för utvärdering av helkroppsvibrationers inverkan på människan, ofta via fordonssitsar. Även mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen hanteras.

Maskiners påverkan av vibrationer – AG 2

Standarderna är ett hjälpmedel vid utvärdering av vibrationer på t ex generator och turbiner. Det gäller utformning av acceptansgränser för vibrationer och balansering. Det gäller också larm och trippgränser för vibrationer samt metoder för diagnostik. Dessa standarder handlar t ex om instrumentering, signalbehandling och balanseringsmetoder.
Kommittén behöver fler experter som har kunskap inom något av dessa områden och som ser att standardisering underlättar vårt arbete att bygga förtroende mellan kunder och leverantörer.

Byggnaders påverkan av vibrationer – AG 3

Den svenska standarden SS 4604866 - Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader är ständigt aktuell då sprängningsarbete ofta orsakar vibrationer som påverkar angränsande byggnader och anläggningar. I Stockholm påverkar just nu sprängningar för den nya tunnelbanan en mängd olika byggnader och anläggningar varav många är kulturhistoriska hus och kyrkor med extra känsliga material och ytskikt..

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 33 standarder
EN 1032:1996/A1:1998, Vibration och stöt - Provning av flyttbara maskiner för bestämning av vibrationsvärden
CEN/TR 15172-1:2005, Vibration och stöt - Helkroppsvibrationer - Riktlinjer för minskning av vibrationsrisker - Del 1: Tekniska åtgärder vid konstruktion av maskin
CEN/TR 15172-2:2005, Vibration och stöt - Helkroppsvibrationer - Riktlinjer för minskning av vibrationsrisker - Del 2: Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen
ISO 10816-5, Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 5: Vattenturbinaggregat (>1 MW) i vatten- och pumpkraftverk
ISO 19470, Laboratory evaluation of marine seat shock isolation
ISO 10816-8:2014/Amd 1, Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 8: Riktlinjer för vibrationer i kolvkompressor system - Amendment 1
ISO 13373-4, Vibration och stöt - Tillståndsövervakning och diagnos av maskiner - Tillståndsövervakning med hjälp av vibrationer - Del 4: Diagnos av gas- och ångturbiner med hydrodynamiska lager
ISO , Possible development of a document on Uncertainty of vibration quantities (Resolution 2/2016) - Call for experts and project leader
ISO 28927-13.2, Handhållna motordrivna maskiner - Provningsmetoder för vibrationsemmission - Del 13: Spikningsverktyg
EN ISO 28927-13, Handhållna motordrivna maskiner - Provningsmetoder för vibrationsemmission - Del 13: Spikningsverktyg
ISO 28927-8, Handhållna motordrivna maskiner - Testmetoder för vibrationsemmission -Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion
EN ISO 28927-8, Handhållna motordrivna maskiner - Testmetoder för vibrationsemmission -Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion
ISO/TR 14837-34, Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 34: Characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation
ISO 14839-5, Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings
ISO 19665, Calibration of conditioning amplifiers for dynamic application
ISO/TR 10687, Mechanical vibration - Description and determination of seated postures with reference to whole-body vibration
EN ISO 10819:2013/A2, Vibration och stöt - Hand-armvibrationer - Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan
ISO 15230-2/TR, Vibration och stöt - Krafter mellan hand och handtag vid handöverförda vibrationer - Del 2: Riktlinjer för utvärdering av gripkrafter
ISO 10326-2, Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 2: ?
ISO 5349-1:2001/ Amd 1, Vibration och stöt - Mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen - Del 1: Allmänna riktlinjer - Tillägg 1
ISO/TS 22704, Vibration och stöt - Osäkerhet i mätning och bedömning av vibrationers inverkan på människan
ISO 20816-3, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 3: Coupled industrial machines
ISO 10326-3, Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 3:
ISO 21940-11:2016/Amd 1, Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 11: Rutiner och toleranser för rotorer med stela beteenden - Tillägg 1
ISO 21940-14:2012/Amd 1, Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 14: Balanseringskrav på rotorer i stabilt (styvt) och flexibelt tillstånd - Balanceringsfel - Tillägg 1
ISO 21940-21, Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 21: Beskrivning och bedömning av balanseringsmaskiner
ISO 22266-1, Vibration och stöt - Torsionsvibrationer hos roterande maskiner - Del 1: Landbaserade ång- och gasturbinaggregat över 50 MW
ISO 16063-21:2003/Amd 2, Vibration och stöt - Metoder för kalibrering av givare - Del 21: Kalibrering av vibrationer genom jämförelse med en referensgivare
ISO 13373-10, Vibration och stöt - Tillståndsövervakning och diagnos av maskiner - Tillståndsövervakning med hjälp av vibrationer -
SS 4604860, Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet
SS 4604861, Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort ibyggnader
ISO/TR 14837-34, Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 34: Characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation
ISO 15230-1, Vibration och stöt — Krafter mellan hand och handtag vid handöverförda vibrationer — Del 1:
Visa fler Visa färre
Utgivet 105 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer
Deltagare 29 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Atlas Copco Industrial Technique AB, STOCKHOLM
Ava Monitoring AB, GÖTEBORG
Berg & Byggteknik i Norberg AB, NORBERG
Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomi, LIDKÖPING
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
Forcit Consulting AB, MÖLNDAL
Forcit Consulting AB, SOLNA
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Hilti Svenska AB, ARLÖV
IF Metall, STOCKHOLM
Metron Miljökonsult AB, GÖTEBORG
Multiconsult Norge AS Avd Trondheim, TRONDHEIM
Nitro Consult AB, Göteborg
Norges Geotekniske Institutt, OSLO
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
RISE IVF AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
Sigicom AB, ÄLVSJÖ
SWECO Sverige AB, STOCKHOLM
Tilia Consult AB, HÄGERSTEN
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trossamfundet Svenska Kyrkan, Uppsala
Volvo Construction Equipment AB, ESKILSTUNA
WSP Sverige AB, Kalmar
ÅF-Infrastructure AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 28 internationella kommittéer
ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring
ISO/TC 108/WG 28, Vibration materials
ISO/TC 108/WG 34, Calibration of vibration and shock transducers
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer:

ISO/TC 108/SC 2, Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures

ISO/TC 108/SC 2/WG 1, Rotordynamics and vibration of machines

ISO/TC 108/SC 2/WG 10, Basic techniques for vibration diagnostics

ISO/TC 108/SC 2/WG 31, Balancing

ISO/TC 108/SC 5, Condition monitoring and diagnostics of machine systems

ISO/TC 108/SC 5/WG 7, Training and accreditation in the field of condition monitoring and diagnostics

SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer:

ISO/TC 108/SC 2/WG 8, Ground-borne noise and vibration from rail systems

SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer:

CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock

CEN/TC 231/WG 11, Guidance on databases for human vibration

CEN/TC 231/WG 2, Hand-arm vibration

ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO/TC 108/SC 4, Human exposure to mechanical vibration and shock

ISO/TC 108/SC 4/WG 13, Evaluation of human exposure to whole-body vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 14, Posture related to whole-body vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 19, General aspects of human exposure to vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 3, Hand-transmitted vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 8, Vibrotactile perception

ISO/TC 108/SC 4/WG 9, Whole-body vibration in railbound vehicles

ISO/TC 108/WG 28, Vibration materials

ISO/TC 108/WG 33, Human response to vibration - Measuring instrumentation

ISO/TC 108/WG 34, Calibration of vibration and shock transducers

ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

ISO/TC 118/SC 3, Pneumatic tools and machines

ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Vibrationer (14.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2021
november
tis
16
SIS/TK 111/AG 3-möte (digitalt)
09:00 - 12:00
2022
mars
tor
17
SIS/TK 111/AG 1-möte (fysiskt eller digitalt)
10:00 - 15:00
september
tis
6
SIS/TK 111/AG 2-möte (fysiskt eller digitalt)
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se