Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effektöver 100 kW

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 10816-6/Amd 1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effektöver 100 kW
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 378 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 204,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effektöver 100 kW
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 378 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 204,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW

Artikelnummer: STD-18343

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 16