Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effektöver 100 kW

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 10816-6/Amd 1:2015

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18343

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 16