Standard Svensk standard · SS-ISO 8002

Vibration och stöt - Vägfordon - Metod för rapportering av mätdata

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel Vibrationer och stöt, vibrationsmätning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Vibration and shock - Mechanical vibrations - Land vehicles - Method for reporting measured data

Artikelnummer: STD-4617

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 11