Standard Svensk standard · SS 25210

Vibration och stöt - Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vibration och stöt, SIS/TK 111

Internationell titel: Vibration and shock - Blast induced airborne shock wave - Guidance levels for buildings

Artikelnummer: STD-17987

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-13

Antal sidor: 8