Standard Svensk standard · SS-ISO 15261:2004

Vibration och stöt - Vibrations- och stötgenererande system - Ordlista (ISO 15261:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines terms relating to vibration and shock generating systems. Some general terms on this subject have already been defined in ISO 204 . However, for the convenience of users of this International Standard, they are repeated here.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Vibration and shock generating systems - Vocabulary (ISO 15261:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-37946

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 18