Standard Svensk standard · SS-ISO 14839-1:2010

Vibration och stöt - Vibrationer från roterande maskiner utrustade med aktiva magnetlager - Del 1: Ordlista (ISO 14839-1:2002, IDT)

Status: Gällande · Tillägg: SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010

Omfattning
This part of ISO 14839 defines terms relating to rotating machinery equipped with active magnetic bearings.

NOTE General terms and definitions of mechanical vibration are given in ISO 2041; those relating to balancing are given in ISO 1925.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 1: Vocabulary (ISO 14839-1:2002, IDT)

Artikelnummer: STD-75815

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-08

Antal sidor: 44