Standard Svensk standard · SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrationer från roterande maskiner med aktiva magnetlager - Del 1: Ordlista - Tillägg 1 (ISO 14839-1:2002/Amd 1:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrationer från roterande maskiner med aktiva magnetlager - Del 1: Ordlista - Tillägg 1 (ISO 14839-1:2002/Amd 1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrationer från roterande maskiner med aktiva magnetlager - Del 1: Ordlista - Tillägg 1 (ISO 14839-1:2002/Amd 1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 (ISO 14839-1:2002/Amd 1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75975

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-08

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 14839-1:2010