Standard Svensk standard · SS-ISO 18436-1:2012

Vibration och stöt - Tillståndskontroll och diagnos av maskiner - Krav på kvalificering och bedömning av personal - Del 1: Krav på bedömningsorgan och bedömningsprocessen (ISO 18436-1:2012 Corrected version 2013-01-15, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18436-1:2012 specifies requirements for persons and organizations ("assessment body") operating conformity assessment systems for personnel who perform machinery condition monitoring, identify machine faults, and recommend corrective action. Procedures for the conformity assessment of condition monitoring and diagnostic personnel are specified.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process (ISO 18436-1:2012 Corrected version 2013-01-15, IDT)

Artikelnummer: STD-88184

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-29

Antal sidor: 28