Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6/Amd 1:2015

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effekt över 100 kW (ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6/Amd 1:2015

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effekt över 100 kW (ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Anordningar med roterande och fram- och tillbakagående rörelse samt dess delar (21.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10816-6/Amd 1:2015

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer på icke-roterande delar - Del 6: Kolvmaskiner med effekt över 100 kW (ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW (ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016812

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 10816-6