Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 19664:2019

Vibrationers inverkan på människan - Vägledning och terminologi för instrument och utrustning för bedömning av den dagliga vibrationsexponeringen på arbetsplatsen enligt kraven på hälsa och säkerhet (ISO/TR 19664:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 19664:2019

Vibrationers inverkan på människan - Vägledning och terminologi för instrument och utrustning för bedömning av den dagliga vibrationsexponeringen på arbetsplatsen enligt kraven på hälsa och säkerhet (ISO/TR 19664:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The assessment of human exposure to vibration, to both the hand-arm system and the whole body, at the workplace relies on the combined evaluation of both vibration magnitudes and exposure times. Determining these values can employ various instrumentation types and data sources. This document provides guidance and explanation of concepts used for the following:
— measurement processes;
— instrumentation types;
— vibration magnitude source.

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 19664:2019

Vibrationers inverkan på människan - Vägledning och terminologi för instrument och utrustning för bedömning av den dagliga vibrationsexponeringen på arbetsplatsen enligt kraven på hälsa och säkerhet (ISO/TR 19664:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)

Artikelnummer: STD-80009351

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-15

Antal sidor: 24