Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5349-1

Vibration och stöt - Mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 5349-1:2001)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements (ISO 5349-1:2001)

Artikelnummer: STD-30904

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-07

Antal sidor: 40