Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-21:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 21: Beskrivning och bedömning av balanseringsmaskiner (ISO 21940-21:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-21:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 21: Beskrivning och bedömning av balanseringsmaskiner (ISO 21940-21:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document sets out the requirements for evaluating hard and soft bearing balancing machines that support and rotate:


a) rotors with rigid behaviour at balancing speed (as described in ISO21940-11);


b) rotors with shaft elastic behaviour and balanced in accordance with low speed balancing procedures (as described in ISO21940-12).

Ämnesområden

Balansering och balanseringsmaskiner (21.120.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-21:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 21: Beskrivning och bedömning av balanseringsmaskiner (ISO 21940-21:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 21: Description and evaluation of balancing machines (ISO 21940-21:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039479

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-11-21

Antal sidor: 76