Standard Svensk standard · SS 25211

Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vibration och stöt, SIS/TK 111

Internationell titel: Vibration and shock - Guidance levels and measuring of vibrations in buildings originating from piling, sheet-piling, excavating and packing to estimate permitted vibration levels

Artikelnummer: STD-24986

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-02

Antal sidor: 7