Logga in

Standard Svensk standard · SS 25211

Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 495 SEK

PDF

Pris: 582 SEK

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnaders påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 03

Internationell titel: Vibration and shock - Guidance levels and measuring of vibrations in buildings originating from piling, sheet-piling, excavating and packing to estimate permitted vibration levels

Artikelnummer: STD-24986

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-02

Antal sidor: 7