Standard Svensk standard · SS 25211

Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25211

Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25211

Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnaders påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 03

Internationell titel: Vibration and shock - Guidance levels and measuring of vibrations in buildings originating from piling, sheet-piling, excavating and packing to estimate permitted vibration levels

Artikelnummer: STD-24986

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-02

Antal sidor: 7