Standard Svensk standard · SS-EN 12096

Vibration och stöt - Angivande och kontroll av vibrationsvärden

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission values

Artikelnummer: STD-23767

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-09

Antal sidor: 9