Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 1 (ISO 13091-1:2001/Amd 1:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 1 (ISO 13091-1:2001/Amd 1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 1 (ISO 13091-1:2001/Amd 1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertips - Amendment 1 (ISO 13091-1:2001/Amd 1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74277

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-31

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 13091-1