Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-11:2021/Amd 1:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 11: Rutiner och toleranser för rotorer med stela beteenden - Tillägg 1 (ISO 21940-11:2016/Amd 1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-11:2021/Amd 1:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 11: Rutiner och toleranser för rotorer med stela beteenden - Tillägg 1 (ISO 21940-11:2016/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 21940-11:2016 establishes procedures and unbalance tolerances for balancing rotors with rigid behaviour. It specifies


a) the magnitude of the permissible residual unbalance,


b) the necessary number of correction planes,


c) the allocation of the permissible residual unbalance to the tolerance planes, and


d) how to account for errors in the balancing process.


NOTE In ISO 21940‑14, the assessment of balancing errors is considered in detail. Fundamentals of rotor balancing are contained in ISO 19499 which gives an introduction to balancing.


ISO 21940-11:2016 does not cover the balancing of rotors with flexible behaviour. Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour are dealt with in ISO 21940‑12.

Ämnesområden

Balansering och balanseringsmaskiner (21.120.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-11:2021/Amd 1:2022

Vibration och stöt - Balansering av rotorer - Del 11: Rutiner och toleranser för rotorer med stela beteenden - Tillägg 1 (ISO 21940-11:2016/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour — Amendment 1 (ISO 21940-11:2016/Amd 1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80035915

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-10

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 21940-11:2021