Standard Svensk standard · SS 4604861:2022

Vibration och stöt – Mätning och vägledning för bedömning av komfort i byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604861:2022

Vibration och stöt – Mätning och vägledning för bedömning av komfort i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar en metod för mätning av vibrationer i byggnader i syfte att bedöma i
vilken omfattning människor påverkas.
Detta dokument specificerar även krav på mätsystem.
Dokumentet ger en vägledning för vibrationers påverkan på människor.
Detta dokument är inte tillämpbart för bedömning av byggnads- och konstruktionsskador.

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Byggnadsstommar (91.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604861:2022

Vibration och stöt – Mätning och vägledning för bedömning av komfort i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnaders påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 03

Internationell titel: Vibration and shock – Measurement and guidance for assessment of comfort in buildings

Artikelnummer: STD-80033402

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-01-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 4604861