Standard Svensk standard · SS 4604861

Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Byggnadsstommar (91.080)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vibration och stöt, SIS/TK 111

Internationell titel: Vibration and shock - Measurement and guidelines for the evaluation of comfort in buildings

Artikelnummer: STD-11943

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-09-09

Antal sidor: 8