Standard Svensk standard · SS-ISO 14835-2:2005

Vibration och stöt - Provningar med köldprovocering för att uppskatta yttre kärlfunktion - Del 2: Mätning och bedömning av fingrarnas systoliska blodtryck (ISO 14835-2:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14835 specifies a) the methods for measuring finger systolic blood pressures (FSBP) with local cold provocation, b) the procedures for conducting the measurements, and c) how to report the measurement results. The methods in this part of ISO 14835 are designed to assist in the collection of data for a quantitative evaluation of the vascular response to cold provocation, and to enable specification of normative data. The measurement of FSBP with local cold provocation can be used for the assessment of peripheral vascular function. This part of ISO 14835 is applicable to the assessment of vascular function in persons exposed to hand-transmitted vibration.

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration and shock - Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function - Part 2: Measurement and evaluation of finger systolic blood pressure (ISO 14835-2:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-40513

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-02

Antal sidor: 18