Standard Svensk standard · SS-ISO 8042

Vibration och stöt - Karakteristiska egenskaper för bedömning av seismiska givare

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vibration och stöt, SIS/TK 111

Internationell titel: Shock and vibration - Characteristics to be specified for seismic transductors

Artikelnummer: STD-8090

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-12-07

Antal sidor: 6