Standard Svensk standard · SS-ISO 2631-4/Amd 1:2010

Vibration och stöt - Vägledning för bedömning av helkroppsvibrationers inverkan på människan - Del 4: Bedömning av åkkomfort på passagerare och besättning i spårbunden trafik - Tilllägg 1 (ISO 2631-4:2001/Amd 1:2010, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 4: Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed guideway transport systems - Amendment 1 (ISO 2631-4:2001/Amd 1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74659

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 2631-4