Standard Svensk standard · SS-ISO 20816-2:2018

Mekanisk vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer - Del 2: Landbaserade gasturbiner, ångturbiner och generatorer över 40 MW, med vätskefilmlager och normalt varvtal på 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 och 3 600 r/min (ISO 20816-2:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20816-2:2018

Mekanisk vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer - Del 2: Landbaserade gasturbiner, ångturbiner och generatorer över 40 MW, med vätskefilmlager och normalt varvtal på 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 och 3 600 r/min (ISO 20816-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is applicable to land-based gas turbines, steam turbines and generators (whether
coupled with gas and/or steam turbines) with power outputs greater than 40 MW, fluid-film bearings
and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min or 3 600 r/min. The criteria provided in this
document can be applied to the vibration of the gas turbine, steam turbine and generator (including
synchronizing clutches). This document establishes provisions for evaluating the severity of the
following in-situ, broad-band vibration:
a) structural vibration at all main bearing housings or pedestals measured radial (i.e. transverse) to
the shaft axis;
b) structural vibration at thrust bearing housings measured in the axial direction;
c) vibration of rotating shafts radial (i.e. transverse) to the shaft axis at, or close to, the main bearings.
These are in terms of the following:
— vibration under normal steady-state operating conditions;
— vibration during other (non-steady-state) conditions when transient changes are taking place,
including run up or run down, initial loading and load changes;
— changes in vibration which can occur during normal steady-state operation.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Generatoraggregat (29.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20816-2:2018

Mekanisk vibration och stöt - Mätning och bedömning av maskinvibrationer - Del 2: Landbaserade gasturbiner, ångturbiner och generatorer över 40 MW, med vätskefilmlager och normalt varvtal på 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 och 3 600 r/min (ISO 20816-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min (ISO 20816-2:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80005466

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-09

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 7919-2:2009 , SS-ISO 10816-2:2009