Standard Svensk standard · SS-ISO 13374-1

Övervakning och diagnos av maskiner - Databehandling, kommunikation och presentation - Del 1: Allmänna riktlinjer

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 13374 establishes general guidelines for software specifications related to data processing, communication, and presentation of machine condition monitoring and diagnostic information. NOTE Later parts of ISO 13374 (under preparation) will address specific software specification requirements for data processing, communication and presentation.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines

Artikelnummer: STD-34410

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-08-08

Antal sidor: 20