Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 2:2021

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 2 (ISO 13091-1:2001/Amd 2:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 2:2021

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 2 (ISO 13091-1:2001/Amd 2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
-

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13091-1/Amd 2:2021

Vibration och stöt - Vibrotaktil förnimmelsegräns för bedömning av nedsatt nervfunktion - Del 1: Metoder för mätningar i fingertopparna - Tillägg 2 (ISO 13091-1:2001/Amd 2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration — Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction — Part 1: Methods of measurement at the fingertips — Amendment 2 (ISO 13091-1:2001/Amd 2:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031730

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-15

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 13091-1