Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-2:2018

Vibration och stöt - Balansering -Del 2: Ordlista (ISO 21940-2:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-2:2018

Vibration och stöt - Balansering -Del 2: Ordlista (ISO 21940-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 21940-2:2017 defines terms on balancing. It complements ISO 2041, which is a general vocabulary on mechanical vibration and shock.

Ämnesområden

Mekaniska system (01.040.21) Balansering och balanseringsmaskiner (21.120.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21940-2:2018

Vibration och stöt - Balansering -Del 2: Ordlista (ISO 21940-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 2: Vocabulary (ISO 21940-2:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80005467

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-09

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 1925