Standard Svensk standard · SS 4604860:2022

Vibration och stöt - Metod för syneförrättning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604860:2022

Vibration och stöt - Metod för syneförrättning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument beskrivs ett förfarande vid syneförrättning av byggnader, konstruktioner och
anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning,
schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik.
Förfarandet som beskrivs i detta dokument är tillämpligt vid alla typer av för-, mellan- och
efterbesiktningar av byggnader, anläggningar samt murade eldstäder och murade rökkanaler.
Förfarandet är avsett att ge nödvändigt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar
uppkommit under en viss tidsperiod och i så fall i vilken omfattning.
Detta dokument innehåller exempel på formulär för protokoll.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Byggnadsstommar (91.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604860:2022

Vibration och stöt - Metod för syneförrättning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnaders påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 03

Internationell titel: Vibration and shock - Method for visual inspection of buildings and constructions in conjunction with vibration generating activities

Artikelnummer: STD-80038941

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-10-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 4604860