Standard Swedish standard · SS 4604860:2022

Vibration and shock - Method for visual inspection of buildings and constructions in conjunction with vibration generating activities

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4604860:2022

Vibration and shock - Method for visual inspection of buildings and constructions in conjunction with vibration generating activities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument beskrivs ett förfarande vid syneförrättning av byggnader, konstruktioner och
anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning,
schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik.
Förfarandet som beskrivs i detta dokument är tillämpligt vid alla typer av för-, mellan- och
efterbesiktningar av byggnader, anläggningar samt murade eldstäder och murade rökkanaler.
Förfarandet är avsett att ge nödvändigt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar
uppkommit under en viss tidsperiod och i så fall i vilken omfattning.
Detta dokument innehåller exempel på formulär för protokoll.

Subjects

Vibrations, shock and vibration measurements (17.160) Structures of buildings (91.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4604860:2022

Vibration and shock - Method for visual inspection of buildings and constructions in conjunction with vibration generating activities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Verkstad

International title:

Article no: STD-80038941

Edition: 2

Approved: 10/26/2022

No of pages: 24

Replaces: SS 4604860