Standard Swedish standard · SS 4604860

Vibration and shock - Method for survey of buildings and constructions in conjunction with vibrating activities

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 4604860:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4604860

Vibration and shock - Method for survey of buildings and constructions in conjunction with vibrating activities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t. ex sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik. Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbeskrivning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erfoderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning. Redovisning skall ske enligt en grafisk metod. Det innebär att ytor i olika utrymmen redovisas var för sig och att öppningar, t. ex fönster och dörrar, ritas in. Iakttagna defekter markeras därefter i förhållande till öppningarna. Defekterna betecknas med olika tecken och förkortningar enligt avsnitt 3.3 i denna standard. I bilagor till denna standard finns formulär för protokoll.

Subjects

Vibrations, shock and vibration measurements (17.160) Structures of buildings (91.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4604860

Vibration and shock - Method for survey of buildings and constructions in conjunction with vibrating activities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-15382

Edition: 1

Approved: 9/14/1994

No of pages: 12

Replaced by: SS 4604860:2022